Poštovani,
baza podataka Ključ za čelike Vam omogućava:

Pretraživanje po oznaci čelika (slovna ili brojčana)

Pretraživanje po grupi čelika

Pretraživanje po standardu

Pretraživanje za određenu državu (14 država) ili međunarodnu organizaciju
(EN, Euronorm, ISO)

Uporedne oznake čelika za 14 država i tri međunarodne organizacije
(EN, Euronorm, ISO) na jednom ekranu

Za svaki čelik je dat standard i godina izdanja u kome je čelik definisan


Za svaki pojedinačni čelik dato je sledeće:

  - Pregled primene
- Hemijski sastav
- HB-maks.
- HRe- maks.
- Re
- Rm
- Amin.
- Zmin.
- KVmin.
- Termička obrada
- Fizičke osobine


Copyright 2008 www.kljuczacelik.com All rights reserved designed by: vladesko@gmail.com