Baza podataka "Ključ za čelike - Oblik i mere" Vam omogućava:


arrow Izbor čeličnih polufabrikata sledećih oblika:

- okrugle šipke i žice
- kvadratne šipke i žice
- šestougaone šipke i žice
- pljosnate šipke
- limovi
- trake
- cevi
- profili

arrow Za svaki pojedinačni oblik su date:

- slike kotirane sa svim potrebnim merama
- dimenzije
- dozvoljena odstupanja
- podužna masa
- površina poprečnog preseka
- izbor materijala
- odgovarajući standardi ( EN, DIN, JUS, SRPS...)
- uporedne oznake ( šta je čime zamenjeno i kojim Evropskim normama odgovaraju )
- obuhvaćeni su svi do sada izašli standardi i data su međusobna upoređenja
- uslovi za prijem i isporuku
- kontrola pri prijemu polufabrikata (u skladu sa važećim Evropskim normama i
odgovarajućim standardima)     
- oznaka odgovarajućih standarda za tehničke uslove
- dozvoljeno odstupanje mase
- stanje i/ili izgled površine
- primer za označavanje u tehničkoj dokumentaciji i bazama podataka
- svi ostali podaci definisani odgovarajućim standardomCD ˝Ključ za čelike - Oblik i mere˝ možete naručiti:


Varijante:

- CD za instalaciju na 1 računaru
- CD za instalaciju na 5 računara
- CD za instalaciju na 7 računara


Cene za Srbiju:

- 18.000,00 din za instalaciju na 1 računaru
- 81.650,00 din za instalaciju na 5 računara
- 113.850,00 din za instalaciju na 7 računara

Cene za inostranstvo:

- 157 eura za instalaciju na 1 računaru
- 710 eura za instalaciju na 5 računara
- 990 eura za instalaciju na 7 računaraPrezentacija upotrebe CD-a ˝Ključ za čelik˝ - Oblik i mere

CD možete naručiti putem:

E-mail: kljuczacelik@gmail.com
Tel: +381 36 443 177
Fax: +381 36 443 796
Mob: +381 64 1666 787

Copyright 2008 www.kljuczacelik.com All rights reserved designed by: vladesko@gmail.com